MYS Mobile Yacht Service

Gå till innehållet

Huvudmeny

Om Oss

MYS Mobile Yacht Service

 
Leveranssegling av fritidsbåtar är numera företagets uppgift. Vi har upphört med att ge service och underhåll till båtar samt med all tillverkning av rostfri specialanpassad utrustning och tillbehör, utan koncentrerar oss nu helt på leveranssegling av båtar. Det vi tar med oss från den tidigare verksamheten är all den samlade erfarenheten om båtars konstruktion och kunnandet om dess utrustning och hur man avhjälper eventuella brister. Kunskaper som kan komma väl till pass när något oförutsätt händer under en transport.

 Vi erbjuder hjälp med leveranssegling och transportsegling av både segel- och motorbåtar upp till 200GT över hela världen.

 Företagets hemort och bas för verksamheten är Halmstad.

 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn