MYS Mobile Yacht Service

Gå till innehållet

Huvudmeny

Om Leveranssegling

Leveranssegling

Vi utför leveransseglingar året om av fritidsregistrerade segel och motorbåtar upp till 200GT huvudsakligen i Europa men även annan typ av segling som t.ex. charter samt segling i vidsträcktare fart är också av intresse både under kortare eller längre tid.
 Ni kan också hyra in en skeppare till en båt som ni disponerar för segling över t.ex. en weekend för era medarbetare och arbetskamrater eller tillsammans med era vänner.
 Vi kan med kort varsel utföra en leveranssegling året om och vi har också möjlighet att mönstra en lämplig besättning om kunden inte själv kan medverka vid leveransseglingen.

Besiktning

 Inför uppdraget för en leveranssegling kommer båten att kontrolleras med avseende på kondition, lämplighet för den planerade rutten, tillräcklig med utrustning  och för säkerheten ombord. Skepparen kommer alltid att utföra en självständig besiktning på plats vid påmönstringen.  Båten måste bli godkänd av honom innan uppdraget om leveranssegling genomförs. Under leveransseglingen utförs också  fortlöpande genomgång av båten och alla  fel och brister som upptäcks dokumenteras och kommer senare att redovisas vid uppdragets slutförande.


Besättning
 Efter överenskommelse med er kommer vi mönstra en lämplig besättning antingen helt genom oss eller också kan ni själva eller någon bekant till er deltaga som besättning. Varje leveranssegling har sin individuella lösning. Målsättningen är att på ett så snabbt, säkert och effektivt sätt som möjligt leveranssegla er båt till den av er utsedda destinationen.

Genomförande
Ni bestämmer under vilken tidsperiod transporten skall genomföras. Det exakta datumet för avfärd. som är beroende på den aktulla vädersituationen på rutten, bestämmer emellertid vi.
Under leveransseglingen kommer fortlöpande rapporter till er om båtens position, tillstånd ombord och om det krävs avvikelser från den ursprungliga färdplanen, att avges när detta är möjligt. I regel skickas en rapport varje dag vid kustnära leveranssegling.  

 

Avtal, Regler och Villkor
 En leveranssegling skall regleras genom ett skriftligt avtal och en avtalstext med regler och villkor kan i förväg skickas på begäran till er för värdering; se flik Kontakt
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn