MYS Mobile Yacht Service

Gå till innehållet

Huvudmeny

Besättning

Leveranssegling

Besättning  
  Det finns möjlighet att följa med på en transportsegling över andra vatten än de man normalt seglar på. Att skaffa sig mer erfarenhet inför en planerad långsegling stärker tryggheten och säkerheten ombord. Under våra transporter får man ta sin del av ansvaret för båt och övrig besättning genom att fullt ut delta i alla sysslor ombord som vaktgång, segel- båthantering, matlagning, navigering, eventuella reparationer. Båtägaren förutsätter att båten avlämnas i samma kondition som vid avhämtning.


Rekrytering

 Vi rekryterar våra besättningar i första hand från vår egen lista. Där är upptagna medlemmar som först har deltagit i någon tidigare leveranssegling, är intresserade av verksamheten och som befunnits lämpliga för uppdraget. De får därigenom alltid en första förfrågan om deltagande vid en ny transport.
Därutöver kan det i regel finnas plats för fler deltagare men som då får delta under lite andra villkor. Dessa båtar blir listade här nedan. De som då anmält intresse för att deltaga får då en förfrågan via mail. Besök gärna sidan då och då för att stämma av eftersom listan uppdateras med mycket kort varsel. Det är sällan en leveranssegling blir bokad långt i förväg så därför listas tillgängliga båtar under en kort tid, för det mesta max 1-2 veckor innan start.


Beskrivning  
  En leveranssegling är mycket målinriktad. Det gäller att så säkert och så snabbt som möjligt flytta båten mellan två hamnar under en bestämd tidsperiod. Ofta blir det nonstop. I medeltal 5 dygn, vilket gör att det ibland kan bli ganska tufft för den som inte är så van. Dock upp till en viss övre gräns.  Det är vädret som till slut bestämmer vilka beslut som fattas ombord. I allmänhet tillgår en kortare transport på följande sätt t.ex. England eller Holland till Sverige.
  Dag 1.
Resdag och ankomst till båten oftast på eftermiddagen då den första inspektionen görs på båten, listor för bunkring och kompletterande utrustning görs upp samt allmän orientering .
  Dag 2. Grundlig inspektion av båt samt upphandling av förnödenheter. Om inget oförutsätt inträffar blir båten klar för avfärd till kvällen. Vi förutsätter nämligen att båten uppfyller kraven för en säker transport.

Vi har skyldighet att kvarstanna på båten i max 5 dygn från beräknad avfärd för åtgärdande av ev. brister på båten som vi funnit innan vi får avbryta uppdraget och lämna den för hemfärd. Vid längre överfarter kan förberedelserna ta flera dagar i anspråk.

Tidsåtgången för transporten är beroende på ruttens längd men man kan kalkylera med att man avverkar ca 120nm per dygn i snitt
. T.ex. från Holland till Göteborg ca550nm , 4.5 dygn och då genom Kielkanalen.
  På destinationen. Städning och uppfräschning av båten inför överlämnandet.

Förutsättning
  Ett krav som vi ställer för att delta är att man som deltagare måste veta hur han eller hon reagerar när man kommer ut i sjön vad gäller sjösjuka. Vi har oftast inte tid att sätta iland någon pga deltagaren inte kan utföra sin tjänst ombord. Samtidigt seglar vi också i de flesta fall med minsta möjliga antal deltagare och kan därför inte heller avvara någon.

  Man måste även ha möjlighet att disponera extra tid runt den beräknade resan då mycket oförutsett kan inträffa och förseningar kan uppstå pga något går sönder eller att vädret försämras så att det inte är lämpligt att fortsätta utan man får avvakta tills det blir bättre väder. Kalkylera med att ha en möjlighet till minst 5 extra dagar vid en ordinär resa på ca en vecka.

                                          

................................................................................................
Följande båtar är klara för leverans och där det finns extra plats att medverka som besättningmedlem
Tid                      Båt                      Rutt                  Dist  


För närvarande inga aktuella båtar
Tidsperioderna är preleminär och kan ändras med kort varsel
................................................................................................

 

       Intresserad ? Hör av dig med en rad härnedan.

 
  
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn